Smluvní podmínky pro spolupráci:

$1 - fotím většinou TFP, ale honorářům se nebráním.
$2 - výsledkem bude několik (2-4) fotografií na papíře + k tomu náhledy/scany ve webovém rozlišení.
$2a - oceňuju dobrovolný příspěvek na náklady - filmy a papíry nejsou zrovna levná záležitost a tisky z digitálu už vůbec ne - orientačně 300-500,-.
$3 - pokud se mi zdá že tvé požadavky překračují rozsah TFP, tak se nediv že se to dozvíš.
$4 - nemám problém ani s focením na přání kde to probíhá po předchozí domluvě podle přání "zadavatele" a ten následně obdrží k printům/pozitivům i upravené fotky v plném rozlišení/scan negativu - tady je ale větší pravděpodobnost že se to zvrhne v $3 :-)
$5 - nikdy nedávám kompletní portfolio nafocených fotografíí, ledaže bych uznal že udělám vyjímku. Při TFP nedávám plné formáty skenů ani dat z digitálu, a vůbec nikdy nedávám z ruky negativy.
$6 - na použití vizáže se domluvíme, ale náklady většinou nese z větší části model/ka.
$7 - model relase (uveden níže) je samozřejmostí.
$8 - pozdější dodělávky fotografií už jsou samozřejmě možní, ale často asi už budou mírně zpoplatněny.
$9 - očekávám dodržování termínů (samozřejmě se může stát cokoliv, ale taky už je dnes samozřejmé že mají lidi přístup k mobilu/mailu)
$10 - uvědomte si co fotíte! stažení fotek z portfolia? tak to bude drahé :-)
$11 - nefotím do šuplíku - všechny fotky, kromě těch kde je toto domluveno jinak, jsou v budoucnu zveřejnitelné a vystavitelné. samozřejmě za předpokladu dodržení MR a tudíž s důrazem na zachování cti lidí na snímku.
$12 - všechno co jste si přečetli je samozřejmě částečně diskutovatelné, proto se nebojte mne kontaktovat; maximálně se akorát nedomluvíme.

DOHODA O UŽITÍ FOTOGRAFIÍ (model relase)

Uzavřená mezi:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . r.č. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (jako modelem/modelkou)

a

. . . . . . . Stanislavem Kolaříkem. . . . . . . . . . . .  

 (jako fotografem)

1. Fotograf má právo

 užít a publikovat fotografie modelky a části těchto fotografií:

a)           na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných

b)           ve formě původní, retušované nebo jinak upravené bez omezení

c)            pro účely umělecké, reklamní, obchodní, ilustrační i jiné

d)           vždy však za předpokladu že publikováním nezpůsobí morální či jinou újmu fotografované osobě  

 

2. Model/ka má právo

 užít a publikovat fotografie vzniklé ze spolupráce s výše uvedeným fotografem

a)           na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných

b)           pouze jako celek a ve formě vytvořené autorem

- to znamená, že nemá právo snímky dále jakkoliv upravovat

- netýká se změny náhledové velikosti

c)           pro účely umělecké a pro účely vlastní prezentace

d)           při prezentaci však musí být vždy uveden autor a dodržena

autorská práva a podmínky této smlouvy

 

3. Finanční nároky

fotograf a modelka si před podpisem smlouvy vyjasnili finanční a kompenzační nároky a to tak, že si každá strana hradí své náklady, v případě TFP si strana se zájmem o papírové fotografie hradí náklady na jejich tisk

 

4. Závěrečná ustanovení

a)     tato dohoda je uzavřena jako nevratná a neomezená

b)     obě strany svými podpisy stvrzují, že si tuto dohodu přečetly,

         rozumí jejímu obsahu a plně souhlasí s jejím obsahem

c)      smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích

d)     v případě nezletilosti modela/modelky je smouva stvrzena podpisem

         zákonného zástupce což je zároveň vyjádřením souhlasu s ftografováním

 

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       dne . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

model/modelka                                                     fotograf

 

Soubory pro tisk ve formátu *.pdf

2xA5                  2xA4